top of page

Velkommen hos Dahl & Svane

 

Vi bringer menneskers kompetencer i spil gennem beskæftigelsesrettede indsatser.
Vi skaber tryghed på arbejdspladsen og bistår det offentlige og private erhvervsliv med at udforme strategiske/taktiske beredskabsplaner, undervisning heri samt undervisning i konflikthåndtering, der ikke kun virker i teorien, men også i praksis.
M og M 4.png
D og S LOGO med tag.png

BESKÆFTIGELSE

 

Vi sikrer en målrettet indsats mellem kommune, borger og os som mentor/vejleder/jobkonsulent. 

Fokus er på beskæftigelse eller afklaring og altid ud fra borgerens situation og jobcentrets ønsker.

SIKKERHED

 

Vores mangeårige erfaringer indenfor politiet og forsvaret bliver sat i spil, når vi skaber den nødvendige tryghed for jeres virksomhed, uddannelsesinstitution eller myndighed.

VETERANINDSATS

 

Tværfaglig forløb, med fokus på hverdagens udfordringer herunder beskæftigelse, bolig etc.

KONFLIKTHÅNDTERING

 

Står du eller dit personale i borgervendte situationer, hvor konfliktniveauet kan være højt? Eller gennemgår I organisationsændringer, hvor der er brug for at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen?

Vi sikrer en målrettet håndholdt pædagogisk indsats i samspil med virksomheder.
"
Vi er bevidste om, at mange veteraner kan have udfordringer af meget forskellig karakter
"
Beredsskabsplaner designet til den enkelte virksomhed
"
Parathed til beskæftigelse eller uddannelse er vores pejlemærke
"
Hurtig responstid – vi har en konsulent klar samme dag, du kontakter os.
"
Vi arbejder på tværs af alle snitflader
"
Moduler i lovgivning, rettigheder og strafferet
"
bottom of page