top of page

BUS- forløb

Beskæftigelse, Udvikling og Selforståelse

Du bydes velkommen til det beskæftigelsesrettede forløb BUS hos Dahl & Svane.

 

Forløbet er som udgangspunkt af 13 ugers varighed med undervisning en gang pr. uge á to timers varighed.

Forløbet indeholder udover undervisningsdelen også en praktikdel, som iværksættes efter aftale med din sagsbehandler ved Jobcenteret.

 

Efter første undervisningsdag vil du få tildelt en personlig vejleder, som vil følge dig igennem den kommende praktikperiode sideløbende med undervisningen.

Under forløbet er der følgende indhold

 • Personlig samtale

 • Systemforståelse

 • Selvforståelse

 • Ressourcer

 • Motivation

 • Opbygning af evner

 • Mentalisering

 • Tankehåndtering

 • Konflikthåndtering

 • Trivsel

 • Udvikling

 • Traumer

 • Samtaler​

D&S - BUS forløb DIAGRAM.png
bottom of page