top of page

Den Gode Løsladelse

Tværfagligt forløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse for afsonere der står overfor løsladelse.

Afsonere, der har en længere eller kortere fængselsstraf, er en udsat gruppe, når de løslades. Derfor er det vigtigt at have fokus på deres løsladelse og tiden op til løsladelsen.

Mange løsladte oplever tiden før, under og efter løsladelsen som meget usikker og frustrerende bl.a., fordi der er risiko for at have mistet forbindelsen til omverdenen samt ikke at have en uddannelse, og ofte står de uden arbejde.

Hos Dahl & Svane arbejder vi med mennesker, vi ser ”det hele menneske” og ved, hvad der skal til for at sikre en god fremtid for de indsatte.
Vi tilbyder en tværfaglig indsats, hvor fokus er på beskæftigelse og/eller uddannelse for den indsatte, idet vi mener, at netop dette er vejen til et godt liv uden kriminalitet.

Vi er naturligvis bevidste om, at der kan være forhold, der også skal tages i betragtning ift. beskæftigelse og uddannelse, herunder kontakt til Kriminalforsorgen, Psykiatrien, Kommunen, Misbrugscenter osv. Forhold, der kan være vanskelige for borgen selv at håndtere samtidig med en løsladelse.
 

Individuel tilrettelagt tværfaglige forløb med solid dokumentation.

Alle forløb hos Dahl & Svane kan naturligvis tilpasses den enkelt borger, så der tages højde for individuelle udfordringer, ønsker og personlige forhold.


Ligesom vi altid har en dialog med Jobcentret for at sikre, at forløbet stemmer overens med sagsbehandlers ønsker.
Alle vores forløb understøttes af dokumentation med ex. statusrapport hver 4. uge. samt en afsluttende status efter end forløb med konklusioner samt anbefalinger.

DAHL & SVANE TILBYDER

 • Afsoneren skal være motiveret til at indgå i et samarbejde.

 • Forløbet bør starte 4-8 uger før løsladelse.

 • Tværfaglig koordinering.

 • Boligforhold.

 • Økonomi.

 • Støtte ifm. tilsyn hos Kriminalforsorgen.

 • Støtte ifm. Exitforløb.

 • Afklaring ift. uddannelse eller beskæftigelse med udgangspunkt i en udarbejdet handleplan i fængslet.

 • Støtte til tilmelding af uddannelse.

 • Støtte til brancheafklaring / virksomhedssøgning.

 • Opstart i virksomhedspraktik med mulighed for ansættelse efterfølgende.

 • Opfølgning og støtte ifm. uddannelse eller praktik/job.​

bottom of page