top of page

Veteranindsats

TVÆRFAGLIGT FORLØB MED FOKUS PÅ HVERDAGENS UDFORDRINGER HERUNDER BESKÆFTIGELSE, BOLIG ETC.

Veteraner besidder som udgangspunkt en masse ressourcer, som både kan bruges i dagligdagen, men som også mange arbejdsgiver sætter stor pris på, og derfor arbejder vi hos Dahl & Svane med udgangspunkt i veteranens styrker og ressourcer.

Vi er naturligvis bevidste om, at mange veteraner kan have udfordringer af meget forskellig karakter, derfor tilbyder vi en tværfaglig koordinering for at sikre den rette hjælp og støtte, så veteranen kan nå sine mål og ønsker for fremtiden.

Man kan dele veteraner op i to grupper - dem, der er job/uddannelsesparate og dem, der er udsatte.

Dem, der er job/uddannelsesparate har normalt kun få eller ingen udfordringer udover ledighed, og de udsatte kan have mange komplekse udfordringer.

Uanset hvilken gruppe der er tale om, kan vi hos Dahl & Svane hjælpe.

Vores erfaring viser, at noget af det vigtigste, når vi arbejder med veteraner er, at vores samarbejde beror på tillid, gensidig respekt og handling. Værdier mange veteraner kan nikke genkendende til fra deres tid i forsvaret.

INDIVIDUELT TILRETTELAGT TVÆRFAGLIGT FORLØB MED
SOLID DOKUMENTATION

Alle forløb hos Dahl & Svane kan naturligvis tilpasses den enkelt borger, så der tages højde for individuelle udfordringer, ønsker og personlige forhold.
Ligesom vi altid har en dialog med Jobcentret for at sikre, at forløbet stemmer overens med sagsbehandlers ønsker og målsætning.
Alle vores forløb understøttes af dokumentation ex. med en statusrapport hver 4. uge samt en afsluttende status efter endt forløb med konklusioner samt anbefalinger.​

DAHL & SVANE TILBYDER

 • Tværfaglig koordinering.

 • 1:1 forløb – one point of contact.

 • Ugentlig fysisk møde.

 • Sparring om sociale forhold.

 • Boligsøgning.

 • Økonomi.

 • "Kultur-forståelse”.

 • Støtte til behandling.

 • Økonomisk råd og vejledning.

 • Bindeled til relevante myndigheder.

 • Afklaring af beskæftigelsesmuligheder herunder praktik/afklaring/jobsøgning.​

bottom of page