top of page

Beskæftigelse

UDVIKLINGSORIENTEREDE SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESRETTEDE KONSULENTER

Dahl & Svane sikrer en målrettet indsats mellem kommune, borger og os som mentor/vejleder/jobkonsulent. Fokus er på afklaring af borgerens og/eller den unges livssituation dernæst vejledning, støtte og rådgivning. Parathed til beskæftigelse eller uddannelse er vores pejlemærke.
 
Vi arbejder på tværs af alle snitflader og i krydsfeltet mellem lovgivning, sagsbehandling og den pædagogiske indsats. Samarbejde, ærlighed og transparens er afgørende for vores arbejde, og vi ser os som medspillere for både sagsbehandler og borger.

Dahl & Svane tilbyder også beskrivelse af funktionsevne i eget hjem. Disse beskrivelser fortages af vores egen ergoterapeut.
Ved disse beskrivelser lægges vægt på alt fra gener i hverdagen, medicin, søvn, personlig pleje til mobilitet og funktion samt social samvær etc.

DAHL & SVANE TILBYDER

 • Tilpasset forløb til den enkelte borger.

 • Mentor/vejleder/jobkonsulent.

 • Beskrivelse af funktionsevne i eget hjem.

 • Hurtig responstid – vi har en mentor klar samme dag, du kontakter os.

 • Høj service gennem dialog, sparring og afstemning med sagsbehandler.

 • Grundig, skriftligt dokumentationsarbejde.

 • I betaler kun for brugte antal timer, herunder præcis tidsregistrering.

 • Der kan etableres forløb med time- eller ugepris.

 • Kontakt med borgere hver uge enten personlige møder, online-møder eller ved virksomhedsbesøg.

 • Mentor- og vejlederstøtte jf. LAB-loven, § 91 under vejlederstøtte og § 167 under mentorstøtte.

 • Jobkonsulentydelse: Afklaringsforløb og oprettelse af virksomhedspraktik med tilhørende dokumentation.

Hos Dahl & Svane har vi bl.a. følgende beskæftigelsesrettet forløb:

Udover disse, skræddersyer vi også gerne forløb målrettet jeres behov.

bottom of page