top of page

Omsorgstræthed

Dialog,  praktiske øvelser og anvendelse af
mentale forberedelsesværktøjer.

Personer, som varetager pleje af andre, eller som indgår i relations arbejde kan føle sig fysisk, følelsesmæssigt og mentalt udtømt som følge af en langvarig og intensiv omsorgsbyrde. 

Dette fænomen kan påvirke en bred vifte af mennesker herunder sundhedspersonale, sagsbehandlere, fagforeninger og interesseorganisationer. 

Enhver problemstilling kræver en prioritering i krydsfeltet mellem blandt andet borger, lovgivning, krav, økonomi, empati og samvittighed, hvilket kan skabe udfordringer for den enkelte medarbejder. 

På Dahl & Svanes kursus for omsorgstræthed tilegner kursisten sig værktøjer til at imødegå omsorgstræthed og dets følgevirkninger i form af dialog, praktiske øvelser og anvendelse af mentale forberedelsesværktøjer. 

Det er essentielt at håndtere omsorgstræthed på en sund måde, da det kan have alvorlige konsekvenser både for personalet, men også for de opgaver, der skal løses, hvilket dette kursus sætter fokus på. 

D&S - Omsorgstrætheds forløb.png
bottom of page