top of page

Konflikthåndtering

KURSUS - OG UDDANNELSESFORLØB I KONFLIKTHÅNDTERING

Står du eller dit personale i borgervendte situationer, hvor konfliktniveauet kan være højt? Eller gennemgår I organisationsændringer, hvor der er brug for at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen?

Mange organisationer kan stå i situationer, hvor trivsel og det psykiske helbred kan være i fare. Med vores baggrund og erfaring fra højkonfliktområder og arbejdssituationer, tilrettelægger vi kursus– og uddannelsesaktiviteter, der tager højde for det.

Vi giver jer de bedste værktøjer til at komme godt igennem ændringer på arbejdspladsen eller stå styrket i en konflikt eller i bedste fald: Helt undgå den.

DAHL & SVANE TILBYDER

  • Skræddersyede kurser og uddannelsesforløb.

  • Kvalificerede undervisere på alle niveauer.

  • Færdigheder indenfor mentaltræning og samtaleteknik.

  • Best practices ift. jeres voldspolitik – sådan bruger I den i hverdagen.

  • Moduler i lovgivning, rettigheder og strafferet.

  • Undervisning i simple, men effektive frigørelsesteknikker. jf. mindste-middel-princippet.

bottom of page